پاییز طلایی پارسیان

وورکشاپ 15 جلسه ای پارسیان. از صفر تا 100 آیلتس در هر چهار مهارت

1399/7/14 ادامه مطلب

راهنمای ثبت نام آزمون اصلی آیلتس

1398/1/19 ادامه مطلب

راهنمای ورود به نرم افزار مربوط به دوره های آنلاین پارسیان

1397/6/22 ادامه مطلب